Usługi dla klienta prywatnego

Kancelaria Karniści.pl co roku zajmuje się sprawami kilkuset klientów, bierzemy udział w kilkudziesięciu czynnościach procesowych tygodniowo, kończymy rok w rok około dwustu spraw na wszystkich możliwych etapach postępowań karnych. Nie boimy się nowych wyzwań,zaś każda sprawa człowieka, który zwraca się do nas o pomoc prawną, jest dla nas równie ważna. Działamy jako obrońcy i pełnomocnicy w sprawach karnych na etapie:

Postępowania przygotowawczego – a więc od momentu zatrzymania aż do zakończenia śledztwa

Zatrzymanie jest newralgicznym momentem rozpoczynającym aktywną fazę działań organów prokuratorskich przeciwko konkretnej osobie. W naszym przekonaniu, ze względu na wyjątkowość tego momentu i nierzadko nieodwracalność pewnych zdarzeń procesowych, aktywność obrońcy jest na tym etapie zdecydowanie rekomendowana. Zatrzymanie może trwać 48 godzin, a czas ten ulega wydłużeniu o dalsze 24, gdy prokurator kieruje wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Obrona w trakcie dochodzenia lub śledztwa obejmuje udział w przesłuchaniach: podejrzanego lub świadków oraz w innych czynnościach procesowych, do których może być dopuszczony obrońca. W ramach reprezentacji interesów naszych klientów preferujemy aktywne działanie nastawione na osłabienie linii oskarżenia od samego początku. Wielokrotnie w praktyce mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy brak działań obrońcy na etapie śledztwa miał negatywne skutki dla późniejszego postępowania przed sądem. Dlatego wiemy, że trzeba działać natychmiast.

Na etapie śledztwa uczestniczymy też w czynnościach procesowych jako pełnomocnicy świadków. To nieczęsto spotykana sytuacja, ale rozważna i dostosowana do okoliczności sprawy taktyka w tym zakresie może sprawić,że stres wynikający z kontaktu z organami ścigania będzie zredukowany do minimum.

Postępowania przed Sądem I instancji, a więc od odczytania aktu oskarżenia aż do wydania nieprawomocnego wyroku

Na tym etapie praca obrońcy skupia się na aktywnym i odważnym udziale w rozprawach oraz posiedzeniach, intensywnej pracy z klientem między rozprawami, bieżącym analizowaniu sytuacji procesowej i wynikających z niej konsekwencji dla realizacji ustalonej i opracowanej linii obrony. Koniecznym elementem tego etapu pracy jest umiejętność szybkiego reagowania na nierzadko niepowtarzalne zdarzenia procesowe mogące mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie Sądu. Nasze doświadczenie płynące z ponad dwudziestu lat spędzonych na salach sądowych jest dla Państwa gwarantem rzetelnej obrony.  

Zespół kancelarii Karniści.pl zajmujący się daną sprawą na bieżąco analizuje każde prowadzone postępowanie karne, bo wychodzimy z założenia, że adwokat nie może być biernym obserwatorem procesu, a aktywność i kreatywność w zakresie wniosków dowodowych i proponowanych rozwiązań procesowych chcemy traktować jako nasz znak firmowy.

Działając jako obrońcy, ale także i jako pełnomocnicy w sprawach karnych przemierzamy Polskę wzdłuż i wszerz, prowadząc procesy od Przemyśla po Szczecin. Na sądowej mapie kraju pozostało już niewiele miejsc, w których dotąd nie byliśmy, ale zamierzamy to zmienić, aby niedługo odwiedzić każdy Sąd w Polsce.

Postępowania apelacyjnego, które w zasadzie rozpoczyna już sporządzenie i wniesienie apelacji do Sądu odwoławczego, a kończy wydanie wyroku w II instancji.

Sporządzenie właściwie skonstruowanej apelacji jest wyzwaniem dla każdego karnisty. Jej istotą jest zawarcie w zwięzłej i przekonującej formie argumentacji mającej na celu jak najtrafniejsze zakwestionowanie wyroku Sądu I instancji. Drugim elementem postępowania odwoławczego jest przemówienie przed Sądem apelacyjnym jako wzbogacenie pisemnej argumentacji. Właściwe rozłożenie proporcji między pismem a przemówieniem jest sztuką, której uczyliśmy się – i nadal uczymy – od najlepszych.

Od dawna praktykujemy też sporządzanie odpowiedzi na apelacje naszych przeciwników procesowych, jeśli wygraliśmy proces przed Sądem I instancji i zależy nam na utrzymaniu korzystnych wyroków w mocy.

Po ogromnych zmianach, jakie zaszły w przepisach dotyczących postępowania apelacyjnego w ostatnich latach, przed każdym obrońcą stoją nowe wyzwania. Jak uczy doświadczenie, nierzadko postępowania odwoławcze trwają teraz dłużej niż w przeszłości, przeprowadza się w ich trakcie  dowody, co jeszcze bardziej czyni ten etap procesu skomplikowanym i wymagającym profesjonalnej pomocy prawnej.

Postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym

Sporządzenie skutecznej kasacji, czyli nadzwyczajnego środka zaskarżenia wyroku Sądu odwoławczego, a więc już po uprawomocnieniu się orzeczenia, jest jednym z najtrudniejszych zadań dla karnisty. O skali trudności świadczy choćby ilość uwzględnionych przez Sąd Najwyższy kasacji obrońców. Okres oczekiwania na rozpoznanie tego środka zaskarżenia wynosi obecnie około roku od momentu jego sporządzenia.

Tak jak w każdy inny etap postępowania, także i w ten wkładamy maksymalnie dużo wysiłku, bowiem mamy świadomość, że dla naszych klientów kasacje są czasem ostatnią nadzieją. Korzystamy z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także sądów powszechnych oraz piśmiennictwa znakomitych komentatorów prawa karnego.

Postępowania o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania

To kolejne wielkie wyzwanie zawodowe dla każdego adwokata karnisty. Wniosek o wznowienie postępowania, które zakończyło się prawomocnym wyrokiem, to pole dla kreatywności i pomysłowości, bowiem ramy i zakres tych postępowań są coraz bardziej zawężane przez ustawodawcę. Coraz częściej współpracujemy przy tego typu sprawach z biegłymi z zakresu różnych specjalności, a także prywatnymi detektywami, którzy są w stanie dostarczyć nowych, nieznanych wcześniej dowodów, które mogą świadczyć o niewinności naszych klientów.

Obrońcy z kancelarii Karniści.pl pracujący w ramach Projektu Niewinność skupiają się na niesieniu pomocy osobom, których dotknęła taka sytuacja. Niewątpliwie skuteczne wznowienie sprawy karnej daje szansę na wykazanie, że pierwotnie zapadły wyrok był niezasadny, a skazanie nie powinno w ogóle nastąpić. Takie przypadki powodują, że praca nad sprawami osób niesłusznie skazanych daje jeszcze większą satysfakcję.

O tym, że niesłuszne skazania są realnym problemem dotykającym system wymiaru sprawiedliwości każdego państwa, przekonują nie tylko głośne medialnie sprawy osób uniewinnionych po latach spędzonych w zakładach karnych, ale też publikowane statystyki, z których wynika, że rocznie sądy wydają kilka procent wyroków niesłusznie skazujących.Uświadomienie sobie, że za statystykami kryją się realne ludzkie dramaty, powoduje, że jako adwokaci karniści chcemy się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa i postępowania karnego z ludźmi, którzy pragną zwrócić uwagę na ich niesłuszne skazanie oraz ewentualnie zainicjować wznowienie postępowania karnego.

Wznowienie sprawy karnej jest długotrwałym, stopniowym procesem, którego punktem wyjścia jest analiza całości akt i osobisty kontakt z osobą skazaną. Nasza koncepcja opracowywania wniosku o wznowienie postępowania karnego opiera się na dokładnym przestudiowaniu akt sprawy, wydanych wyroków, linii obrony oskarżonego, składanych wniosków dowodowych i dowodów przedstawionych przez Prokuraturę w trakcie postępowania. Po analizie akt sprawy rzetelnie oceniamy szanse skutecznego wznowienia procesu i realne możliwości wykazania niewinności osób niesłusznie skazanych.

Z powodu dużego zainteresowania Projektem Niewinność zajmujemy się pomocą tylko osobom skazanym na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Postępowania wykonawczego, czyli wszystkich czynności, które mają za zadanie pomóc skazanemu po wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyroki łączne)

Najczęściej spotykanymi postępowaniami po uprawomocnieniu się wyroku są wnioski związane z wykonywaną karą, czyli przerwą w karze, odroczeniem jej wykonania, warunkowego przedterminowego zwolnienie czy wydania wyroku łącznego. Te postępowania mają krótszy przebieg, co do zasady nie przesłuchuje się w ich trakcie świadków i często sprowadzają się one do analizy dokumentów i wysłuchania skazanego. Wobec notorycznie zmieniających się przepisów co do wyroków łącznych dziś są to sprawy wyjątkowo skomplikowane, nierzadko bowiem wymagają od obrońcy przeanalizowania pięciu różnych stanów prawnych, które obowiązywały na przestrzeni ostatnich 10 lat i przekonania Sądu do zastosowania tego najlepszego dla skazanego. Zajmujemy się także sporządzaniem wniosków o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w ramach tzw. dozoru elektronicznego, jak również próśb o ułaskawienie.

Karniści.pl nasze biuro

Sekretariat kancelarii czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00.

ul. Jagiellońska 27/13
03-719 Warszawa

sekretariat@karnisci.pl

+48 667 00 77 66

Kontakt online

Jeżeli posiadają Państwo do nas jakiekolwiek pytania, lub chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

Prosimy o krótki opis sprawy, podanie numeru telefonu a skontaktujemy się z Państwem, ewentualnie proszę wysłać wiadomość bezpośrednio do adwokata Marcina Hilarowicza na adres marcin.hilarowicz@karnisci.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 602 153 853.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.karnisci.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij